Telefoon, Voorschriften en Attesten

Advies of opvragen van resultaten kan in principe tijdens de spreekuren van de artsen via telefoon. Wij vragen je wel met aandrang om het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiŽnt(e) worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

De telefoon is voor ons huisartsen een zegen en een kwaad. Onmisbaar om ons werk te kunnen organiseren, essentieel om bereikbaar te zijn, maar storend tijdens consultatie-uren (dat heb je misschien zelf al wel eens gemerkt). Je kan ons helpen die overlast te verminderen! Probeer zo mogelijk te telefoneren voor huisbezoeken voor 11 uur.


Voorschriften en attesten worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Je huisarts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging sinds enige tijd niet meer toe. We begrijpen wel dat je soms onverwachts een voorschrift te kort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende medicatievoorschriften aan de huisarts.